Ajánlatkérés az NPV-2000 Kft.-től
Leírás a TB ügyintézés, bérszámfejtés szolgáltatásokról

Könyvelés keretében elvégezzük gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, alapítványok, társasházak, lakásszövetkezetek részére:

 • Kimenő, bejövő számlák, bank- és pénztárbizonylatok könyvelését
 • Nyilvántartások vezetését
 • Igény szerint havi, negyedéves főkönyvi kivonat, zárlatok készítését
 • Év végi zárás, mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow kimutatás készítését

Társasházaknál, lakásszövetkezeteknél:

 • Közös költség befizetések, lakó elszámolások folyamatos vezetését
 • Lakói kinnlevőségek folyamatos figyelemmel kísérését, felszólító levelek készítését
 • Lakói folyószámla kinyomtatását
 • Vevő és szállítói kinnlevőségekről kimutatás készítését
 • Adatszolgáltatást pályázati dokumentációk, hitelkérelmek, közgyűlési beszámolók elkészítéséhez
 • Éves kötelező közgyűléshez elszámolások készítését, költségvetési terv készítéséhez segítség nyújtását

Adótanácsadás keretében ellátjuk:

 • Ügyfelek részére adótanácsadást
 • Tájékoztatást a jogszabályváltozásokról
 • Adóhatóság előtti képviseletet
 • Kérelmek, fizetési könnyítések megírását adóhatóság felé
 • adóbevallások, bejelentkezések, adatmódosítások készítését, elektronikus ill. postai továbbítását adóhatóság, önkormányzatok felé
 • Utalandó adók, járulékok összegéről értesítést
 • vállalkozások létrehozása, megszüntetése előtti tanácsadást
 • SZJA bevallások készítését

Kötelező gazdasági ellenőrzés keretében vállaljuk:

 • A társasház éves beszámolójának felülvizsgálatát, ellenőrzését
 • Költségvetési javaslat előzetes véleményezését
 • Az éves beszámolót előterjesztő közgyűlésen való részvételt
 • Jelentés-készítést
 • A számviteli nyilvántartások megfelelőségének vizsgálatát
 • összhang vizsgálatát a Társasház éves beszámolója és számviteli nyilvántartásai között
 • A Megbízott által az ellenőrzéshez szükségesnek vélt információk és magyarázatok megadását
 • Az éves beszámoló jogszabályban előírt és az elfogadott számviteli szabályoknak és alapelveknek való megfelelésének vizsgálatát